Đi lại khi có trẻ em trong xe hơi

Theo luật Úc, tất cả trẻ em dưới 7 tuổi đều phải sử dụng thiết bị nịt buộc trẻ em khi đi trong xe hơi. Mục đích của luật này là để bảo vệ trẻ em khỏi bị thương nếu xảy ra tai nạn xe hơi.

Các loại thiết bị nịt buộc cần thiết sẽ tùy thuộc vào độ tuổi và vóc dáng của đứa trẻ. Thiết bị nịt buộc phải vừa vặn với đứa trẻ, được điều chỉnh đúng đắn và gắn chặt, và được gắn vào xe đúng cách.

Trẻ em từ 0–6 tháng

Phải được đặt trong thiết bị nịt buộc xoay về phía sau khi đi trong xe hơi. Thiết bị nịt buộc phải được đặt ở ghế sau – KHÔNG được đặt ở ghế trước.

Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi

 • Tùy thuộc vóc dáng lớn nhỏ, trẻ em có thể được đặt trong thiết bị nịt buộc xoay về phía sau hoặc ngồi trong ghế đặt trong xe xoay về phía trước có gắn sẵn dây nịt buộc. Khi đi xe hơi, trẻ em phải được đặt hay ngồi trong thiết bị nịt buộc đặt ở ghế sau – KHÔNG được đặt hay ngồi trong thiết bị nịt buộc đặt ở ghế trước.
 • Hiện nay có thiết bị nịt buộc đã gắn sẵn dây nịt buộc dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở xuống.

Trẻ em từ 4 đến ít nhất 7 tuổi

 • Khi đi xe hơi, tùy thuộc vóc dáng lớn nhỏ, các em có thể ngồi trên ghế xoay về phía trước hay ghế độn. Ghế độn nâng đứa trẻ lên đủ cao để có thể cài các dây nịt an toàn vừa vặn.
 • Trẻ em từ 4–7 tuổi chỉ có thể đi xe hơi ngồi ở ghế trước (ngồi trên ghế độn) nếu trẻ em dưới 7 tuổi đã chiếm hết tất cả chỗ ngồi ở phía sau.
 • Ghế độn có lưng tựa và dây đai tether ở phần trên là loại ghế an toàn hơn so với các loại ghế độn khác.
 • Trẻ em nên tiếp tục ngồi ghế độn cho đến khi các em cao 145cm. Nếu chuyển sang cài bằng dây nịt an toàn dành cho người lớn quá sớm, các em sẽ dễ có nguy cơ bị thương nếu xảy ra tai nạn.

Gắn lắp thiết bị nịt buộc

Luôn luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi gắn lắp thiết bị nịt buộc trẻ em hoặc ghế độn vào xe quý vị.

Đối với trẻ em dưới 4 tuổi, gắn lắp thiết bị nịt buộc có nghĩa là:

 • Thiết bị nịt buộc được gắn vào xe bằng cách luồn các dây nịt an toàn qua các khe đã được đánh dấu và cài chặt.

Đối với trẻ em từ 4 tuổi trở lên, i xe hơi ngồi trên ghế độn:

 • Nếu có dây đai tether ở phần trên, quý vị móc nó vào xe.
 • Các dây nịt an toàn cần phải được cài chặt quanh đứa trẻ.
 • Dây đai tether ở phần trên sẽ được móc vào xe.

Chọn thiết bị nịt buộc

Chỉ có thiết bị nịt buộc và ghế độn đạt tiêu chuẩn an toàn của Úc (AS/NZS 1754) mới được sử dụng. Điều này có nghĩa rằng ghế đặt trong xe đem từ các nước khác vào Úc là không hợp lệ.

Cố gắng tránh sử dụng thiết bị nịt buộc và ghế độn đã qua sử dụng vì chúng có thể đã bị hư hỏng và sẽ không an toàn.

 • Các dây nịt buộc được cài chặt để giữ chặt đứa trẻ trong thiết bị nịt buộc.

Nếu không sử dụng thiết bị nịt buộc trẻ em, quý vị có thể bị phạt nặng và bị trừ điểm bằng lái. Các biện pháp phạt này áp dụng đối với từng người trong xe không được nịt buộc đúng luật.