سوارکردن کودکان در خودرو

براساس قوانین در استرالیا همه کودکان زیر 7 سال باید هنگام سواری در خودرو از صندلی ایمنی کودک استفاده کنند. این کار برای محافظت از کودک در برابر ضرب و جرح در هنگام تصادفات است.

نوع صندلی ایمنی کودک بستگی به سن و جثه کودک دارد. سایز صندلی باید مناسب کودک باشد، درست تنظیم شده، بسته شده و به درستی در خودرو قرار گیرد.

کودکان 0-6 ماه

باید برروی صندلی رو به پشت قرار بگیرند. صندلی ایمنی کودک باید در صندلی عقب خودرو و نه صندلی جلو قرارگیرد.

کودکان 6 ماهه تا 4 ساله

 • می توانند بسته به جثه شان، در صندلی ایمنی رو به پشت و یا صندلی ایمنی رو به جلو با بندک های داخلی بنشینند. کودکان را باید تنها در صندلی ایمنی در عقب اتوموبیل و نه در صندلی جلو جای داد.
 • اینک انواع صندلی ایمنی مجهز به شانه بند سرخود برای کودکان تا سن 8 سال موجود است.

کودکان 4 ساله تا حداقل 7 ساله

 • می توانند بسته به جثه شان در صندلی ایمنی رو به جلو و یا یک صندلی حامی نشانده شوند. صندلی حامی کودکان آنها را در موقعیت مناسب برای بستن صحیح کمربند قرار می دهد.
 • کودکان 4 تا 7 سال تنها درضورتی که همه صندلی های عقب توسط کودکان زیر 7 سال اشغال شده باشند می توانند (با استفاده از ضندلی حامی) در صندلی جلو بنشینند.
 • صندلی حامی مجهز به بندک قلابی شکل عقبی و فوقانی، از ایمنی بیشتری نسبت انواع دیگر صندلی های حامی برخوردار است.
 • کودکان باید تا رسیدن به قد 145 سانتی متر از صندلی حامی استفاده کنند. اگر کودکان زودتر از موعد در صندلی بزرگسال نشانده شوند در صورت وقوع تصادف خطر جرح و آسیب دیدگی بیشتری آنها را تهدید می کند.

نصب صندلی ایمنی

همیشه به دستورالعمل تولید کننده برای نصب صندلی ایمنی و صندلی حامی مراجعه نمایید.

برای کودکان زیر 4 سال نصب صندلی ایمنی به این معنا است:

 • صندلی ایمنی با رد کردن کمربندهای ایمنی خودرو از محل سوراخهای علامت گذاری شده و بستن آنها نصب می گردد.

برای کودکان بالای 4 سال استفاده از صندلی ایمنی:

 • اگر صندلی مجهز به بندک قلابی شکل است آن را به خودرو متصل کنید.
 • کمربند را باید دور کودک بست.
 • بندک قلابی شکل فوقانی صندلی را به خودرو متصل می کند.

انتخاب کمربند

تنها استفاده از کمربندها و صندلی های ایمنی که مطابق استاندارد (AS/NZS 1754) باشند مجاز است. به عبارت دیگر صندلی هایی که از کشورهای دیگر به استرالیا آورده می شوند مجاز نیستند.

از استفاده از صندلی های حامی و کمربند های ایمنی دست دوم اجتناب نمایید زیرا ممکن است که صدمه دیده باشند و ایمنی لازم را نداشته باشند.

 • بستن بندک ها برای نگهداشتن کودک در صنذلی ایمنی است.

عدم استفاده از صندلی مخصوص کودک منجر به جریمه های سنگین و دریافت پوینت منفی می شود. افرادی که به شکل صحیحی از کمربند ایمنی استفاده نکنند، جریمه می شوند.